Fotogalerie: https://psbutovicka.rajce.idnes.cz/Volnocasovy_klub_KAMARAD/

Kdo k nám může přijít?

Kdokoliv ve věku od 6 do 14 let, kdo má chuť zahnat nudu ve svém volném čase. Kdokoliv, kdo chce poznat nové kamarády a nebaví ho být doma sám.

Kam za námi můžete přijít?

Do klubovny Pionýrské skupiny Butovická Studénka, Butovická ulice 61 – vedle hasičárny. V případě sportovních her, výletů – na určené místo (informace na webu).

Kdy k nám můžete přijít?

Svoji činnost zahajujeme v měsíci září 2019. Schůzky budou probíhat jednou měsíčně. Bližší informace budou uvedeny na webu.

Co vás čeká?

Kin-Ball, uzlování, táborák, pétanque, stolní hry, promítání filmů, pohyb v přírodě, společenské zábavné hry, malování na zeď, střílení na cíl z praku, luku, vzduchovky a spousta dalšího zajímavého programu. A to vše pod vedením pionýrských pracovníků, kteří jsou proškoleni lektory MŠMT.

Kolik zaplatíte?

Vstup na akce ve Studénce zdarma. V případě výletu mimo město účastník platí dopravu a případné vstupné.Pro členy Pionýra je v tomto případě doprava zdarma, pionýr si hradí pouze 50 % ze vstupného.

Kdo nás podporuje?

Pionýr, z.s. Praha – dotace MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

Město Studénka – dotace VFP (Veřejná finanční podpora)

Aby to u nás dobře šlapalo a všichni se tu dobře cítili, máme tato pravidla:

  • Chovat se slušně k druhým, neohrožovat sebe ani druhé.
  • Dodržovat pravidla her.
  • Nebýt vulgární.
  • Neničit majetek klubu ani věci druhých. V případě zničení těchto věcí nahradit škodu.
  • Zacházet s pomůckami, přístroji a náčiním pouze s dovolením přítomného vedoucího.
  • Digitální detox – používání mobilů, tabletů, notebooků jenom v kritických situacích.
  • Respektovat pokyny pracovníků klubu.

V případě nedodržování pravidel je účastník ze všech akcí vyřazen.

Co ještě musíte vědět?

Na akcích volnočasového klubu se pořizuje obrazový záznam (foto, video) pro účely dokumentace a propagace. Svou účastí, případně účastí svých dětí, dáváte najevo, že souhlasíte s případným zachycením své i jejich podoby během akce a následným zveřejněním takových snímků či videa.

V souladu s vnitřními předpisy organizace Pionýr, z.s. o ochraně osobních údajů budou tyto zpracovány pouze pro potřebu pionýrské skupiny.

Všechny informace o akcích se dozvíte včas na www.studenka.pionyr.cz.

Registrovaným členům bude zasílán e-mail s letáčkem a upozorněním na plánované akce.

 

Fotogalerie:

https://psbutovicka.rajce.idnes.cz/