Informace k táboru

Fotogalerie: 

foto z roku 2020 – Tábor – Piráti z Karibiku

foto z roku 2019 –  Tábor – Škola superhrdinů

https://psbutovicka.rajce.idnes.cz/

Adresa tábora:

Táborová základna PS J. A. Komenského Ostrava, Lipná 46, 753 62 Potštát

Odjezd a příjezd autobusu:

Odjezd autobusu včas upřesníme

Pokyny pro rodiče

Vážení rodiče,

moc nás těší Váš zájem o letní tábor pořádaný naší pionýrskou skupinou. Tábor se i letos koná na táborové základně Lipná u Potštátu, nedaleko Hranic na Moravě. Dovolte nám Vás informovat o organizačních a administrativních záležitostech spojených s táborem.

Tábor se koná od soboty 25. července do soboty 1. srpna 2020. Cena je 2 450 Kč pro členy PS Butovická a 2 750 Kč pro nečleny.

Dokumenty, které je třeba vyřídit před začátkem tábora

▪Část A: Závazná přihláška — nutno odevzdat co nejdříve. V případě naplnění tábora bude pro účast dítěte rozhodující datum přijetí přihlášky. Přihlášku můžete předat hlavnímu vedoucímu PS, kterým je Miroslav Růžička, případně ostatním vedoucím pracujících na PS Butovická, nebo ji naskenovat a podepsanou poslat na e-mail taborbutovice@seznam.cz.

▪Část B: Posudek o zdravotní způsobilosti — odevzdejte nejpozději do 31. 5. 2020. Je možné odevzdat pouze kopii či ho poslat naskenovaný na e-mail taborbutovice@seznam.cz. Posudek musí být potvrzen registrujícím dětským lékařem a podepsán rodiči. Platnost posudku je 24 měsíců od data vystavení (a to i v případě, že je na něm uvedena platnost 12 měsíců). Pokud tedy nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte a máte posudek z loňska, můžete ho využít. Stejně tak pokud máte obdobný platný posudek např. již z jiné organizace, můžete využít ten, není třeba využít náš vzor.

▪Část C: Účastnický list — odevzdává se až v den odjezdu na tábor, tímto dnem také musí být datován. Bez něj není možné dítě na tábor přijmout. Součástí účastnického listu bude i fotokopie průkazu zdravotní pojišťovny.

 

Detailní propozice (pokyny k odjezdu a příjezdu na tábor, seznam potřebného vybavení apod.) koncem května rozešleme e-mailem a budou také k dispozici na informativní schůzce v měsíci červnu 2020.

Úhradu účastnického poplatku proveďte převodem na účet č. 2900692435/2010. Do 31. března 2020 zašlete nevratnou zálohu ve výši 1000 Kč. Celková úhrada tábora musí být provedena do 31. 5. 2020.
Variabilní symbol je datum narození dítěte ve formátu „DDMM“, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.  (Možností je platit tábor na splátky – v případě zájmu nás kontaktujte e-mailem)

Pokud potřebujete vystavit fakturu (např. kvůli příspěvku od zaměstnavatele či pojišťovny), uveďte tak v závazné přihlášce. Budeme Vás kontaktovat a domluvíme se.

Na informativní schůzku, která proběhne v měsíci červnu 2020, budou pozváni všichni, kteří dodali včas Závaznou přihlášku, Posudek o zdravotní způsobilosti a uhradili celý poplatek tábora.

Cílem tábora je poskytnout nejen kvalitně strávený volný čas, ale také u každého účastníka podpořit osobnostní a sociální rozvoj. To vše prostřednictvím kvalitních vedoucích a dobrodružné celotáborové hry na téma „Piráti z Karibiku“

Kontakt pro tábor

taborbutovice@seznam.cz

Hlavní vedoucí PS Butovická: Miroslav Růžička, mobil: 739213844

Dokumenty ke stažení

Závazná přihláška na tábor (části A, B, C)

Zavazna prihlaska Lipna 2020

Doporučený seznam věcí na tábor

Doporučený seznam věcí na tábor