Tábory

Fotogalerie: 

Lipná 2023 – Madagaskar

Lipná 2022 – Asterix a Obelix
Lipná 2021 – Harry Potter
Kemp 2021 – Křemílek a Vochomůrka
Lipná 2020 – Piráti z Karibiku
Lipná 2019 – Škola superhrdinů

 

Adresa tábora:

Táborová základna PS J. A. Komenského Ostrava, Lipná 46, 753 62 Potštát

Odjezd a příjezd autobusu:

…………………………………………………………………………………………………

Pokyny pro rodiče

Vážení rodiče,

moc nás těší Váš zájem o letní tábor pořádaný naší pionýrskou skupinou. Tábor se i letos koná na táborové základně Lipná u Potštátu, nedaleko Hranic na Moravě. Dovolte nám Vás informovat o organizačních a administrativních záležitostech spojených s táborem.

Tábor se koná 19. – 27.7. 2024. Cena je 3000 Kč pro členy PS Butovická a 3500 Kč pro nečleny.

Tábor je určen pro děti 1. až 9. ročník ZŠ.

Dokumenty, které je třeba vyřídit před začátkem tábora

Část A: Závazná přihláška — nutno odevzdat co nejdříve. V případě naplnění tábora bude pro účast dítěte rozhodující datum přijetí přihlášky. Přihlášku můžete předat hlavnímu vedoucímu tábora a PS, kterým je Miroslav Růžička,  nebo ji naskenovat a podepsanou poslat na e-mail taborbutovice@seznam.cz.

▪Část B: Posudek o zdravotní způsobilosti — odevzdejte nejpozději do 15.7.2024. Je možné odevzdat pouze kopii či ho poslat naskenovaný na e-mail taborbutovice@seznam.cz. Posudek musí být potvrzen registrujícím dětským lékařem a podepsán rodiči. Platnost posudku je 24 měsíců od data vystavení (a to i v případě, že je na něm uvedena platnost 12 měsíců). Pokud tedy nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte a máte posudek z loňska, můžete ho využít. Stejně tak pokud máte obdobný platný posudek např. již z jiné organizace, můžete využít ten, není třeba využít náš vzor.

▪Část C: Účastnický list, bezinfekčnost— odevzdává se až v den odjezdu na tábor, tímto dnem také musí být datován. Bez něj není možné dítě na tábor přijmout. Součástí účastnického listu bude i fotokopie průkazu zdravotní pojišťovny. 

Úhradu účastnického poplatku proveďte převodem na účet č. 2900692435/2010. Do 31. března 2024 zašlete nevratnou zálohu ve výši 1000 Kč. Celková úhrada tábora musí být provedena do 31. 5. 2024.  (V případě vládního zákazu pořádání táborů bude platba vrácena.)
Variabilní symbol je datum narození dítěte ve formátu „DDMM“, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.  (Možností je platit tábor na splátky – v případě zájmu nás kontaktujte e-mailem)

Pokud potřebujete vystavit fakturu (např. kvůli příspěvku od zaměstnavatele či pojišťovny), uveďte tak v závazné přihlášce. Budeme Vás kontaktovat a domluvíme se.

Cílem tábora je poskytnout nejen kvalitně strávený volný čas, ale také u každého účastníka podpořit osobnostní a sociální rozvoj. To vše prostřednictvím kvalitních vedoucích a dobrodružné celotáborové hry.

Kontakt pro tábor

taborbutovice@seznam.cz

Hlavní vedoucí tábora a PS Butovická: Miroslav Růžička, mobil: 739213844

Dokumenty ke stažení

Závazná přihláška na tábor (části A, B, C)

ČÁST A -2024-zavazna-prihlaska

ČÁST B -Posudek-o-zdravotní-způsobilosti-.

ČÁST C – Účastnický list

Doporučený seznam věcí na tábor

SEZNAM-VĚCÍ-NA-TÁBOR-2022

Řád tábora